Smaller Default Larger

قوانین نمایشگاه

بخشی از قوانین و مقررات

1- ساعات بازدید از نمایشگاه توسط کارگروه اجرایی تعیین و در فرم ثبت نام هر نمایشگاه درج می‌گردد.

2- در صورتی که کالاهای عرضه شده در غرفه مغایرتی با عنوان نمایشگاه و همچنین زمینه فعالیت ذکر شده در قرارداد داشته باشد از ادامه فعالیت غرفه جلوگیری به عمل خواهد آمد و در این رابطه غرفه‌دار حق هیچگونه اعتراض و ادعای خسارات نخواهد داشت.

3- غرفه‌ها حداکثر سه روز قبل از افتتاح نمایشگاه در اختیار غرفه داران قرار خواهد گرفت و مشارکت کننده ملزم به رعایت حدود و ابعاد غرفه از نظر طول، عرض و ارتفاع می‌باشد.

4- هیچ غرفه داری تا روز بعد از اختتامیه مجاز به تعطیل نمودن غرفه خود و یا خروج اجناس از محل نمایشگاه نخواهد بود.

5- نظافت راهروها و فضاهای عمومی نمایشگاه به عهده برگزارکننده و نظافت داخل غرفه‌ها پس از تحویل به عهده متقاضی می‌باشد.

6- مسئولیت نگهداری کالاها از هنگام ورود کالا تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و بازدید از نمایشگاه به عهده مشارکت کنندگان است و پس از پایان ساعت کار و پلمپ سالن‌ها مسئولیت حفظ اموال در سالن‌های سرپوشیده به عهده این شرکت می‌باشد. لذا کلیه مسئولین‌ غرفه‌ها موظفند خود و یا نماینده آنان 30 دقیقه قبل از ساعت شروع نمایشگاه در زمان فک پلمپ سالن‌ها در محل حضور داشته باشند. هرگونه عواقب ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه‌ها می‌باشد.

همچنین مسئولیت حفظ و بیمه اموال و کالاهای متقاضی در طول مدت نمایشگاه و قبل از آن به عهده خود متقاضی می‌باشد. هنگام باز نمودن درب سالن‌ها در بدو ورود به غرفه کلیه لوازم و تجهیزات کنترل شود و چنانچه سرقت یا شکستگی مشهود گردید مراتب در دقایق اولیه به مدیر یا انتظامات سالن منعکس گردد. بدیهی است هر گونه گزارش پس از حضور بازدید کنندگان در سالن از سوی غرفه دار قابل پیگیری نمی‌باشد. ضمناً این شرکت در قبال امنیت وسایل و اجناس قابل حمل کلیه غرفه‌هایی که در فضای باز نمایشگاهی واقع می‌شوند، هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. پیشنهاد می‌گردد وسایل گرانبها و قابل سرقت این گونه غرفه‌ها در ساعات پایانی هر روز توسط غرفه‌دار از محل غرفه خارج گردد.

7- ارتفاع مجاز جهت غرفه آرایی 3 متر می‌باشد. (چه در فضای باز و چه داخل سالن) شرکت‌هایی که نیاز به طراحی و دکورسازی غرفه خود بیش از حد ذکر شده دارند می‌بایست حداکثر 20 روز قبل از شروع نمایشگاه نسبت به اخذ تأییدیه نقشه غرفه آرایی خود از مدیر پروژه و همچنین پرداخت وجه مربوط بابت تبلیغات مازاد اقدام نمایند.

8- شرکت کنندگان مجاز به واگذاری غرفه به غیر و همچنین اشتراک و یا تغییر در رشته فعالیت غرفه‌های خود نمی‌باشند و هرگونه تغییرات درخواستی فقط با تاکید کتبی امور نمایشگاه ممکن خواهد بود.

9- شرکت نمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال از کار افتادن سیستم‌های الکتریکی غرفه داران به علت قطع و یا نوسان برق شهر نداشته و شرکت کننده باید راسا نسبت به تهیه دستگاه‌های محافظ و UPS اقدام نماید.

10- زدن چسب و نوشتن بر روی پانل‌ها و استفاده از پیچ، میخ و یا هر وسیله‌ای که به بدنه غرفه خسارت وارد نماید ممنوع است. در غیر این صورت در زمان تخلیه و تسویه حساب غرفه خسارت وارده به اموال نمایشگاه دریافت خواهد شد.

11- رعایت کلیه قوانین جاری کشور و بخش‌نامه‌ها و ضوابط حاکم بر جامعه از جمله رعایت و حفظ کامل شئونات اسلامی و پوشش مناسب جهت عوامل غرفه‌داران محترم (آقایان عدم استفاده از کراوات و خانم‌ها پوشیدن مقنعه) در نمایشگاه الزامی می‌باشد. ضمناً از نصب هر گونه پوستر تبلیغاتی که مغایر با شئونات اسلامی است جدا خودداری شود.

در صورت مشاهده عدم رعایت موارد مذکور، پس از یکبار اخطار شفاهی و کتبی عوامل نمایشگاه نسبت به جمع‌آوری غرفه مذکور اقدام خواهند نمود و از ادامه فعالیت ایشان جلوگیری می‌نمایند و مشارکت کننده حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت.

12- مشارکت کنندگان مجاز به برگزاری هر گونه مراسم نظیر مسابقه، قرعه کشی، اهدای جوایز و... در داخل غرفه خود نمی‌باشند. در صورت نیاز به این امر می‌بایست قبلا هماهنگی لازم را با نمایشگاه به عمل آورند.

13- هر نوع تبلیغات در خارج از غرفه تنها با هماهنگی واحد روابط عمومی نمایشگاه قابل اجرا می‌باشد و نمایشگاه تبلیغاتی را که بدون هماهنگی انجام شده باشد جمع آوری و برابر مقررات با متخلف برخورد خواهد نمود.

14- شرکت کنندگان موظفند کلیه کالاها و اجناس موجود در غرفه خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند. ارائه برگه بیمه نامه جهت اخذ برگ تحویل غرفه الزامی است.

15- در صورتی که شرکت کنندگان، تمایل داشته باشند نسبت به اجرای غرفه خودساز اقدام نمایند، بایستی فرم مربوط را از وب سایت این شرکت یا واحد مدیریت سالن‌ها دریافت و تکمیل نموده و نسبت به اخذ مجوز حداقل 15 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه اقدام نمایند. 

(طبق تعاریف و قوانین نمایشگاهی به هرگونه غرفه سازی که دارای رنگ آمیزی، جوشکاری یا برشکاری باشد، غرفه خودساز اطلاق می‌گردد.)

16- متقاضیان برق سه فاز و انشعاب برق درخواست مکتوب خود را حداکثر 10 روز قبل از شروع نمایشگاه به معاونت اجرایی ارسال نمایند. پس از بررسی فنی در صورت وجود زیرساخت لازم برای ارائه خدمات مذکور، فاکتور صورتحساب صادر خواهد شد.